На тренинг со пионерската селекција од КЛ7 Скопје

//На тренинг со пионерската селекција од КЛ7 Скопје

На тренинг со пионерската селекција од КЛ7 Скопје

На тренинг во ОУ Круме Кепески со професор Влатко Котески и пионерската генерација 2006/07  од КЛ7 Скопје

2020-09-29T09:41:42+00:00 September 29th, 2020|Скопје|0 Comments