На тренинг со Влатко Котески во ОУ „Кирил Пејчиновиќ“

//На тренинг со Влатко Котески во ОУ „Кирил Пејчиновиќ“