На тренинг во Новаци со Кирил Атанасовски

//На тренинг во Новаци со Кирил Атанасовски