Евроинс веќе 5 години е официјална осигурителна компанија на ракометниот камп “Кирил Лазаров 7”

//Евроинс веќе 5 години е официјална осигурителна компанија на ракометниот камп “Кирил Лазаров 7”

Евроинс веќе 5 години е официјална осигурителна компанија на ракометниот камп “Кирил Лазаров 7”

Идејата на капитенот за организирање на летен камп уште од нејзиниот зародиш во 2015 година доби поддршка од Евроинс Осигурување АД Скопје. И оваа година како и претходните четири, Евроинс Осигурување ја потенцираше грижата за безбедноста на сите учесниците на кампот, како за децата така и за возрасните, имајќи предвид дека ракометот е спорт со многу контакт.

Сите тие за време траење на кампот се осигурани од несакани повреди вклучувајќи ги најмалите па се до оние со најлош исход.

Со Евроинс заедно го славиме овој јубилеј. Постоењењто компании како што е Евроинс ја потврдува определбата на компанијата за општествена одговотност и насочување на дел од нивната дејност во поддршка на децата и нивниот правилен развој преку спортот.

By | 2019-06-17T20:35:02+00:00 June 17th, 2019|Главни Новости|0 Comments